Koronawirus – aktualizacja II – nowe ograniczenia

Od dzisiaj tj. 25 marca 2020 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 marca 2020 roku w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz.U 2020 r. Poz.522). 

Poniżej prezentujemy nowe ograniczenia. Jednocześnie zwracamy uwagę, że w dalszym ciągu obowiązują ograniczenia wynikające z rozporządzenia z dnia 20 marca 2020 roku. Zatem dla pełnego obrazu sytuacji prosimy o zapoznanie się z naszymi wcześniej publikowanymi artykułami.

Otóż od dnia 25 marca 2020 roku do dnia 11 kwietnia 2020 roku zakazuje się̨ na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej przemieszczania się̨ osób przebywających na tym obszarze, z wyjątkiem przemieszczania się̨ danej osoby w celu:

  • wykonywania czynności zawodowych, zadań́ służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzenia działalności rolniczej lub prac w gospodarstwie rolnym, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  • zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego, w tym uzyskania opieki zdrowotnej lub psychologicznej, tej osoby, osoby jej najbliższej, a jeżeli osoba przemieszczająca się̨ pozostaje we wspólnym pożyciu z inną osobą – także osoby najbliższej osobie pozostającej we wspólnym pożyciu, oraz zakupu towarów i usług z tym związanych;
  • wykonywania ochotniczo i bez wynagrodzenia świadczeń́ na rzecz przeciwdziałania skutkom COVID-19, w tym w ramach wolontariatu;
  • sprawowania lub uczestniczenia w sprawowaniu kultu religijnego, w tym czynności 
    lub obrzędów religijnych. 

W przypadku gdy przemieszczanie się̨ następuje:

  • pieszo – jednocześnie mogą̨ się̨ poruszać́ dwie osoby w odległości nie mniejszej niż̇ 1,5 m od siebie – ograniczenie to nie dotyczy osób najbliższych (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu). 
  • środkami publicznego transportu zbiorowego środkiem tym można przewozić́, w tym samym czasie, nie więcej osób, niż̇ wynosi połowa miejsc siedzących.

Do dnia 11 kwietnia 2020 r. trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, na danym terenie lub w danym obiekcie, zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz nie może przebywać więcej niż 5 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób zatrudnionych przez zakład pogrzebowy w przypadku pogrzebu. 

Od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania w obrzędach tych nie może uczestniczyć więcej niż 50 osób.

Do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazuje się:

  • organizowania zgromadzeń́ w rozumieniu art. 3 ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku – Prawo o zgromadzeniach;
  • innych niż̇ wskazane wyżej zgromadzeń́ organizowanych w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych oraz imprez, spotkań́ i zebrań́ niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem spotkań́ danej osoby z jej osobami najbliższymi (małżonek, wstępny, zstępny, rodzeństwo, powinowaty w tej samej linii lub stopniu, osoba pozostająca w stosunku przysposobienia oraz jej małżonek, a także osoba pozostająca we wspólnym pożyciu) lub z osobami najbliższymi osobie, z którą pozostaje we wspólnym pożyciu.

Powyższego ograniczenia nie stosuje się̨ do spotkań́ i zebrań́ związanych 
z wykonywaniem czynności zawodowych lub zadań́ służbowych, pozarolniczej działalności gospodarczej, lub prowadzeniem działalności rolniczej lub prac 
w gospodarstwie rolnym.

Od dnia 12 kwietnia 2020 r. do odwołania zakazuje się organizowania zgromadzeń. Zakazu nie stosuje się, w przypadku, gdy liczba uczestników zgromadzenia wynosi nie więcej niż 50 osób, wliczając w to organizatora i osoby działające w jego imieniu.

Jednym słowem. Do dnia 11 kwietnia 2020 r. zakazane są np. sytuacje, w których ludzie gromadzą się na placach zabaw, skwerach, czy w parkach.  

Należy także dodać, że od dnia 25 marca 2020 r. zwiększono grupę osób, która po przekroczeniu granicy RP ma obowiązek poddać się 14 dniowej kwarantannie. Obowiązkiem tym objęto osoby wykonujące czynności zawodowe w Rzeczypospolitej Polskiej lub państwie sąsiadującym. 

Jednocześnie przypominamy, że naruszenie wskazanych obowiązków może być traktowane, jako wykroczenie z art. 116 kodeksu wykroczeń lub przestępstwo z art. 165 § 1 pkt 1 kodeksu karnego. W praktyce dotyczy to wyłącznie osób objętych obowiązkową kwarantanną lub po prostu chorych. 

Nie dostrzegamy żadnej normy prawnej, która dawałaby podstawy do karania osób nie objętych obowiązkową kwarantanną, czy zdrowych za naruszenie opisanych wyżej obowiązków. Dla dobra nas wszystkich zachęcamy jednak do pozostania w domach. 

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s

%d blogerów lubi to: